* وظعیت نظام وظیفه

  * سابقه محکومیت کیفری

  * سایقه بیماری

  شغل مورد تقاضا

  * متقاضی چه کاری هستید؟

  * آیا می توانید در ساعات غروب نیز کار کنید؟

  * آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟

  * در کدام زمینه تمایل به همکاری دارید؟

  * آیا می توانید در ایام پایان هفته یا روزهای تعطیل نیز کار کنید؟

  سوابق کاری

  سوابق تحصیلی

  سطح مهارت مکالمه

  سطح مهارت نگارش

  سطح مهارت خواندن

  آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی

  مجموعه آفیس شامل Word، Excel و PowerPoint :

  ویندوز و اینترنت و موبایل

  نرم افزار های طراحی

  نرم افزار های تخصصی حسابداری

  شبکه های اجتماعی

  نرم افزارهای تخصصی حوزه IT :

  سایر توضیحات

  مشخصات معرف